Skip to content

DiversCity tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste Laurea-ammattikorkeakoulun henkilötietorekisterille

Rekisterinpitäjä Laurea-ammattikorkeakoulu, D-alue

Ratatie 2201300 Vantaa

www.laurea.fi

www.diverscity.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Salla Kuuluvainen

Ratatie 2201300 Vantaa

sähköposti: Salla.Kuuluvainen@laurea.fi, diverscity@laurea.fi tai puhelin: 0505337078.

Rekisterin nimi: Ilmoittautumiset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautujan henkilötiedot tallennetaan ensisijaisesti DiversCity-hankkeen käyttöön.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään ilmoittautujan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tieto kielitaidosta.

Säännönmukaiset tietolähteet: Säännömukaiset tietolähteet ovat aiemmat ilmoittautumiset.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Hankepartnerit jakavat hankepartnereille hankkeessa kerättyjä henkilörekistereitä hankkeen toteuttamisen edellyttämällä tavalla. Kaikkien osapuolten työntekijät käsittelevät kyselyiden vastauksia ja henkilötietoja sisältävää materiaalia kokonaiskuvan saamiseksi sekä hankkeen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käyttöoikeus on projektipäällikkö Salla Kuuluvaisella ja Taina Tossavaisella. Tiedot on tallennettu suojatulle verkkoasemalle.

Tarkastusoikeus: Rekisteriseloste on nähtävillä diverscity-hankkeen www-sivuilla.

Ilmoittautujalla on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat tiedot. Tarkastusoikeutta pyydetään kirjallisesti ja allekirjoitetulla asiakirjalla. Ilmoittautujan on todistettava henkilöllisyytensä ottaessaan yhteyttä.